Almanya Gsmh | Ekonomi,Altın fiyatları,Borsa,Ekonomi haberleri,Forex,dolar,euro,Petrol,altınpiyasa,piyasalar,çeyrek altın,yakıt fiyatları
Yeni Sayfa 2

 •           BIST 101.762            Dolar             Euro              Altın 
 • En Az Yakan Arabalar  

    Hisse Senedi Onerileri

  Ufo Enerji Maliyeti

  Altin Yukselecek mi?

  Ekonomistim - Facebook

  
  

  Almanya Gsmh

  12 Şubat 2014 Yazan  
  Kategori AVRUPA, EKONOMİ

  Yorum yapın Paylaş  almanyaAlmanya ekonomisi   :En gelişmiş sanayi uluslarından biri olan Almanya, bugün ABD ve Japonya’nın ardından Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, 2013 yılının Ocak-Kasım döneminde Alman şirketleri yurtdışına bir trilyon euroluk satış yaptı. Geçen yılın on bir aylık döneminde Almanya 828 milyar euro tutarında mal ve hizmet ithal etti.

  en büyük ulusal ekonomi konumundadır. 82,3 milyonluk nüfusuyla da Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük ve en önemli pazarı durumundadır. 2007 yılında Almanya 2.423 milyar Avro’luk gayri safi milli hasıla (GSMH) rakamına ulaşarak kişi başına düşen milli gelir 29.455 Avro’yu buldu. Ekonomideki bu performans özellikle dış ticaret sayesinde elde edildi. 969 milyar Avro’luk ihracat ( hacmiyle (2007) Almanya, dünyanın mal ihracatında en yüksek rakamlara ulaşarak “dünya ihracat şampiyonu” oldu. Bu rakamlar,

  Alman ekonomi bakanlığı 2013 için ekonomik büyüme beklentisini yüzde 0.4 seviyesinden yüzde 0.5 seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor. Almanya Ekonomisi Büyüme rakamları Avrupa genelinde olduğu gibi çok düşük düzeyde

  Federal Almanya’nın Dünya İle Dış Ticareti
  Birim: Milyon Avro
  Yıllar      İhracat                     İthalat             Toplam Dış Ticaret Denge
  2007— 965.236 ————769.887           1.735.123 195.348
  2008– 984.140———–     805.842          1  .789.982 178.297
  2009 –803.312————  664.615              1.467.927 138.697
  2010 –951.959 ————-797.097           1.749.056 154.863
  2011— 1.060.037 ———-901.950           1.961.987 158.088
  2012– 1.097.348                    909.091          2.006.439 188.257

  Almanya’nın günümüzün ekonomik gerçeği olan küresel ticarete çoğu ülkeden daha yoğun bir şekilde yöneldiğini ve dünya ekonomisiyle daha fazla iç içe geçtiğini gösteriyor. Kazanılan her dört Avro’dan birinden fazlası mal ve hizmet ihracatından geliyor – her beş iş olanağından birinden fazlası da dış ticarete bağlı. Ülkenin en önemli ekonomik merkezleri; (geçmişin ağır sanayi bölgesi olan, daha sonra zamanın koşullarına ayak uydurarak ileri teknoloji ve hizmet sektörü merkezlerine dönüşme başarısı gösteren) Ruhr Bölgesi’nin yanısıra, Münih ve Stuttgart metropolitan bölgeleri (ileri teknoloji, otomotiv), Ren Neckar (kimya), Frankfurt am Main (finans), Köln, Hamburg (liman, Airbus tesisleri, medya), Berlin ve Leipzig’tir.

  Son dönemlerde Alman ekonomisi büyük konjonktürel atılımlar yaşadı – 2007 yılında yüzde 2,5 oranında büyüdü. Özel sektör yatırımları yüzde 8,4’lük artışla başı çekti. Ekonomide gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklı itici güçlerle birlikte kayıtlı işsiz sayısında da azalma kendini gösterdi. 2007 Kasımında işsiz sayısı 3,4 milyon düzeyindeydi, bu da 1992 Kasımından beri en düşük rakam oldu. Ekonomideki ve istihdamdaki bu iyileşmenin arkasında bir dizi etken yatmaktadır. çerçeve koşulları iyileştirirken şirketler de rekabet güçlerini artırıcı gelişmeler kaydettiler. Bu kapsamda ücretlere bağlı işveren giderleri düşürüldü, iş piyasası esnekleştirildi ve bürokrasi azaltıldı. Ayrıca 2008 yılında kurumlar vergisi reformu yürürlüğe girdi. Bu düzenleme firmaların vergi yükünü belirgin ölçüde daha da azalttı. Öte yandan firmalar kendi satınalma ve maliyet yapılarını optimalleştirdiler, yenilikçi ürünlere yatırım yaptılar ve kendilerini rekabete hazırladılar.

  Yabancı yatırımcıların gözünde Almanya dünya çapında en çekici ülkeler arasındadır. Bu saptama, uluslararası saygınlığı olan danışma firmalarının, yabancı firmaların yöneticileri arasında son dönemlerde yapılan anketlerden çıkıyor. Ernst&Young danışmanlık firmasının 2007 yılında Avrupa ekonomik alanına dönük olarak yaptığı bir araştırma var. Buna göre Almanya yabancı firma yöneticilerinin gözünde Avrupa’daki önde gelen ülkeler arasında. Uluslararası bir karşılaştırmada Almanya özellikle araştırma geliştirme, çalışanlarının yüksek vasıflılığı ve lojistik alanlarında iyi bir yere oturuyor. Almanya’nın altyapısı ve hukuki alanda güvenceli ortamı da bu açıdan önemli etkenlerden. 1997-2006 yılları arasında Almanya’da 473 milyar Dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleşti; yatırımcı firmalar arasında General Electric veya AMD gibi dev uluslararası holdingler de var. Bu rakamlara göre Almanya en çok doğrudan yabancı sermaye yatırımı alan beşinci ülkedir.

  Yatırım kararı alınmasında en büyük artı olarak vasıflı iş gücü ön plana çıkmıştır. Çalışanların yüzde 81’i bir meslek eğitimi sahibiyken bunların yüzde 20’si bir üniversite ya da yüksek okul mezunudur. Bu yüksek oranlara ulaşmada, örgün eğitim ile işletme içi eğitimi birleştiren “ikili sistem” önemli bir rol üstlenmiştir. Bu sistemle toplumun eğitim kalitesinde yüksek ve yurtdışında da takdir edilen bir seviyeye ulaşmak mümkün olmuşturGelecek vaat eden ve yüksek büyüme rakamlarına ulaşan teknolojik sektörlerde de Almanya lider ülkelerden biridir. Bu sektörler arasında biyo teknoloji, nano teknoloji, bilişim teknolojileri ve başka sektörler içindeki yüksek teknolojileri saymak gerekir (biyometri, uzay ve havacılık, elektroteknik, lojistik gibi). Özellikle çevreye duyarlı teknolojilerde (rüzgar enerjisi, fotovoltaik enerji, biyo atıklardan elde edilen enerji) Almanya dünyada ileri konumuyla dikkat çekiyor; rüzgar enerjisi santrallerinin dünyadaki payı ise yüzde 50 düzeyinde. Bilgi ve iletişim teknolojileri otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerinden sonra üçüncü en büyük sektör konumuna gelmiş bulunuyor. Almanya biyo ve gen teknolojisinde ABD’yle birlikte başı çekmektedir, bugün Almanya nano teknolojinin birçok alanında bilgi açısından önde gitmektedir.

  gitmektedir. Alman ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü, sadece Siemens gibi büyük kuruluşlar değil, bunlardan daha da önemlisi on binlerce küçük ve orta ölçekli işletme (500 çalışana kadar) sağlamaktadır. Özellikle makine sanayisi ve yan sanayide olduğu gibi gelecek vaat eden ve çoklukla firma kümeleşmesi (cluster) denen yapıda (aynı sektörde faaliyetlerde bulunan firmaların ve diğer kuruluşların aynı merkezde yoğunlaşması biçiminde) organize olan nano teknoloji ve biyo teknoloji gibi alanlarda da orta ölçekli işletmeler ön plana çıkmaktadır. Orta ölçekli işletmeler 20 milyondan fazla kişiyi istihdam ederek açık arayla en büyük işveren konumundadır

  Toplam ihracat içinde yüzde 87’lik oranla (2006) en büyük katkı pay sahibi olan sanayi, dış ticaretin dinamosu durumundadır. En önemli sanayi dalları otomotiv, elektroteknik, makina ve kimyadır. Sadece bu dört dalda 2,88 insan çalışıyor ve ulaşılan ciro 767 milyar Avro düzeyindedir.
  Tüm Batılı sanayi ülkelerinde olduğu gibi Almanya’nın sanayisi de yıllardır yapısal bir dönüşüm geçirmektedir. Bazı sanayi dallarında (çelik, tekstil) geçtiğimiz yıllarda pazarların başka yerlere kaymasıyla ve ucuz işgücü baskısıyla kısmen büyük ölçüde küçülmeler yaşandı ya da (örneğin ilaç sanayisinde) şirket devirleriyle ve birleşmelerle yabancı firmaların mülkiyetine geçişler oldu. Bu gelişmelere rağmen sanayi, Alman ekonomisinin en önemli sektörü olmayı sürdürmekte ve Büyük Britanya ya da ABD gibi büyük sanayi ülkelerine göre daha geniş bir temel üzerinde yükselmektedir – nitekim Almanya’da çalışanların sekiz milyonu sanayide istihdam edilmektedir

  Almanya’nın en önemli ekonomi sektörlerinden biri otomotivdir. Her yedi çalışandan biri bu sektörde istihdam edilmekte, ihracatın yüzde 17’si bu sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Almanya altı üretici firma olan Volkswagen, Audi, BMW, Daimler, Porsche ve Opel (General-Motors) ile Japonya ve ABD’yle birlikte en büyük 3 otomobil üreticisinden biridir. Her yıl Alman otomobil fabrikalarındaki üretim bantlarından yaklaşık 6 milyon yeni araba geçmekte, Alman firmaları yurtdışında da 5,5 milyon araç üretmektedirler.

  Otomobil tutkunları, “made in Germany” markası taşıyan araçları özellikle teknolojik açıdan yenilikçi çözümleri nedeniyle tercih etmektedir. Tüm otomobil üreticileri artık çevre dostu motorlar geliştirmek için yoğun bir çalışma içindedir, sözgelimi yeni kuşak dizel motorlar, hibrid motorlar ve çok unsurlu motor sistemine elektrik gücünü de dahil etme çalışmaları sürmektedir

  Elektroteknik ve elektronik sanayisinde yer alan firmalar çok değişik alanlarda, elektrikli cihazlardan ölçüm tekniğine ve çip üretimine faaliyet gösteriyorlar. Bu sektörün yüksek yenilikçilik potansiyeli araştırmaya yapılan harcamalarda da kendini gösteriyor. 2006 yılında ayrılan meblağ 9,4 milyar Avro’ydu. Sadece Siemens 2006’da 1500 uluslararası patent başvurusu yaptı ve bu performansıyla dünya çapında üçüncü sıradadır. Kimya sanayisi de en parlak sektörlerden ve ağırlıklı olarak girdi malı üretmektedir. Almanya Ludwigshafen’daki BASF firmasıyla dünyadaki en büyük kimya holdinginin ülkesidir.

  Hizmet sektörü: En büyük sektör

  Son derece yüksek bir dinamizme sahip olan hizmet sektöründ  yaklaşık 28 milyon kişi çalışmaktadır. 12 milyon kişi özel ve kamu hizmet şirketlerinde çalışırken yaklaşık 10 milyon kişi ticaret, turizm ve taşımacılıkta, altı milyon kişi de finans, kiralama ve şirket hizmetlerinde çalışmaktadır. Bu sektör de yüzde 40’lık payıyla orta ve küçük ölçekli işletmeler tarafından belirlenmektedir.

  Teknolojideki hızlı ilerleme, özellikle bilişim ve iletişim teknolojileri alanında daha da yoğun hissedilmektedir. Hizmet sektörünün itici gücü haline gelen bu sektörün Almanya’daki cirosu halihazırda 134 milyar Euro’ya ulaşmıştır ve sürekli olarak büyümektedir. Özel ve kamu hizmet şirketleri, 2004 yılında toplam 2003 milyar toplam gayri safi değerin 455 milyar Euro’sunu yarattılar; finans, kiralama ve şirket hizmetleri alanında ise 584 milyar Euro seviyesine gelmiş bulunuyor.

   

  1.393 views

  Be Sociable, Share!
  Facebook Butonunu Tiklayin Begenin Haberler Gelsin
  Enter Google AdSense Code Here Yeni Sayfa 1
  TUM HABERLER --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...290...360  Sonraki->

  Yorumlar

  

  Yorumlarinizda resminizin gozukmesi icin, gravatar a abone olun!

       
             

  |

   

  Alexa Rank

  Sitedeki haberler Ekonomistim.com a Aittir.Sitemizi belirterek - Kaynak Gostererek kullanabilirsiniz.. Sitemizde Yapilan Yorumlar Aciklama Niteligindedir.,Sitemizde bulunan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatiirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti; araci kurumlarla yapilacak anlasmalar cercevesinde yatirim danismanligi firmalari tarafindan sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel goruslerini icermektedir. Sadece Sitemizde bulunan yorum ve bilgilerle yatirim karari verilmesi piyasa sartlarinin esnekligi , Ekonomilerin Sosyal siyasal tum etkilere acik olmasi yatirimlarizda zarar etmenize neden olabilir.Bilgiler Kisisel gorus ve tahminler icerir.Sadece bu bilgilerle yatirim yapilmasi tavsiye edilmemektedir .Borsa-Ekonomi    Yorumlari Kesinlik icermemektedir.!! 

            Ekonomistim.com 2005 Istanbul-Turkey (BERSA Bilisim ve Ekonomi Hizmetleri)

                                             Copyright � 2005*2011 | WEBMASTER | | EKONOMiSTiM Turkiye | EKONOMiSTiM.COM