Borsa Nedir Nasıl işlem yapılır | Ekonomi,Altın fiyatları,Borsa,Ekonomi haberleri,Forex,dolar,euro,Petrol,altınpiyasa,piyasalar,çeyrek altın,yakıt fiyatları
Yeni Sayfa 2

 •           BIST 101.762            Dolar 6.4570            Euro  7.1950             Altın 
 • En Az Yakan Arabalar  

    Hisse Senedi Onerileri

  Ufo Enerji Maliyeti

  Altin Yukselecek mi?

  Ekonomistim - Facebook

  
  

  Borsa Nedir Nasıl işlem yapılır

  12 Şubat 2014 Yazan  
  Kategori BORSA

  Yorum yapın Paylaş  borsaDeğerli evrakların (menkul kıymetlerin) ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. Genelde bu değerli evraklar hisse senetleri olmaktadır. Bir piyasadır, çünkü menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Kurumsaldır, çünkü kendine özgü kuralları ve standartları varır. Borsalar, sadece hisse senetlerinin değil, başka tür emtiaların (ticari malların) ve enstrümanların da ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Döviz ticareti için döviz borsaları (Forex) veya türev araçlar için VOB (Vadeli Opsiyon Borsası) vardır. Borsa alıcı ve satıcının karşılaşmasını sağlayan kolaylıklar sunar. VOB bu kolaylığı, Türkiye’nin her tarafından elektronik olarak ulaşılabilecek bir bilgisayarlı alım satım sistemi ile sağlayacaktır. Bu şekilde çok sayıda katılımcıya ulaşmak, borsada kote edilmiş sözleşmelerin fiyatlarının etkin bir şekilde oluşmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda borsa, piyasa katılımcılarının güven ve istikrar içerisinde, şeffaf olarak işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlar.

  Borsada işlemler alıcı ve satıcının yüz yüze gelmesiyle değil, Borsanın alım satım sistemine emirlerin elektronik ortamda girilmesi ve bu emirlerin eşleşmesi suretiyle gerçekleşir(alım/satım emirleri). Emirlerin eşleşmesiyle ilgili sözleşme yapılmış olur. Yatırımcılar emirlerini doğrudan borsaya iletemezler. Emirlerini borsa üyeleri(aracı kurumlar, bankalar) vasıtasıyla verebilirler.

   

  İMKB Tanımıyla Hisse Senedi:
  Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan; sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkanı veren, kıymetli evraka hisse senedi denir.

  İMKB Tanımıyla Borsa:
  Borsa, ticaretle veya finansal işlemlerle uğraşan kişilerin toplandıkları kamuya açık kurallı finansal organizasyondur.

  İMKB Tanımıyla Borsa’da Fiyat Oluşumu?
  Borsa’da fiyatlar, çok sayıdaki menkul kıymet alım satım emirlerinin belirli kurallar çerçevesinde aleni şekilde karşılaşmasıyla oluşur.

  Sık Kullanılan Terimler:

  İşlem hacmi ne demektir?
  Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen yekünlerin toplanmasıdır.

  İşlem miktarı ne demektir?
  Bir seansta veya belli bir dönemde alınıp satılan menkul kıymet adedidir.

  Açığa satış işlemleri ne demektir?
  Açığa satış işlemi, sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak suretiyle satılması demektir.

  Borsanın 3 Temel Amacı Vardır:

  1- Şirketlere ve dolayısı ile ekonomiye halka açılmalar yolu ile kaynak sağlayabilmek.
  2- Tasarruf sahiplerinin güvenilir ve şeffaf bir biçimde yatırımlarını değerlendirebilmesi.
  3- Hisse senetlerini alıp-satmak isteyenlerin buluşabileceği bir ortam.

  Borsada Fiyatlar Neden Hep Dalgalanır?

  Borsada fiyatlar sürekli olarak hareket halindedir. Bu dalgalanmalar aslında bir şirketin herkesin kafasındaki değerinin ve herkesin gelecekle ilgili öngörülerinin farklı olmasından kaynaklanır. Hisse fiyatlarını etkileyen faktörleri ikiye ayırabiliriz:

  1-Genel Faktörler: Ekonomi, politika ve dünyadaki gelişmeler fiyatlar üzerinde etkilidir.
  2-Şirketle İlgili Faktörler: Yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketin durumu, yönetimi, faaliyetleri, pazar payı, vb…

  Borsada sürekli nasıl kazanılır?” diye sorarsanız, bunun kesin bir cevabı yok. Çünkü, genellikle birileri kazanırken birileri kaybeder. “Bull Market” dediğimiz yükselen borsa trendi varsa, genellikle borsaya yatırım yapmış olan herkes kazanır. Ama, borsaya yatırım yapmış olanlar kazanırken, büyük bir olasılıkla faize ve dövize yatırım yapmış olanlar kaybediyorlardır.
  Şimdiye kadar borsada yatırımı olanlar için çok çeşitli tavsiye kitapları yazıldı. Hatta, ben de bu konuda bir makale yazdım. Ancak, birkaç ay önce bu konuda şimdiye kadar yazılanları gölgede bırakan bir kitap yayımlandı. Adı: “Buy the Rumor, Sell the Fact”. Yani, “Tüyoyu Satın Al, Gerçeği Sat”. Yazarı Michael Maiello, Forbes dergisi yazarlarından.
  Aşağıda yer alan, özet prensipler yarı yarıya hem yukarıdaki kitaptaki konulardan hem de benim bu konudaki görüşlerimden yola çıkarak genelleştirildi:-Kısa dönem için mümkün olsa da, orta vadede kimse borsayı yönlendiremez.
  -Parasını değişik enstrüman ve hisselere pay edenler kazanırlar.
  -Ama, parayı tek bir enstrüman kazandırır.
  -Borsa oynaktır. Çok çıkan fiyat, düşer. Çok düşense, çıkar. İyisi mi siz olması gereken yeri bilin.
  -Borsacı endeksin yükseleceğini, bankacı faizlerin çıkacağını söyler. Doğrusuna siz karar verirsiniz.
  -Düşme eğilimi başlamışsa, satın. Çıkma eğilimi varsa tutun.
  -Eğer yatırımlarınız sizi gece uyandırıyorsa, rahat uyuyabildiğiniz noktaya kadar satış yapın, başka enstrümanlara geçin.
  -Aybaşlarında, yıl sonlarında, vergi ayı olan nisanda Lira likiditesi sıkışıktır. Likidite sıkışıksa, Lira faizi artacak, döviz fiyatı ve borsa düşecektir.
  -Bir hissenin mevcut fiyatından alınmayacağını söylüyorsanız, elinizdekini satın.
  -Büyük hisseler hapşırırsa, piyasa nezle olur.
  -Tren geldiğinde herkes biner, önemli olan nerede ineceğini bilmektir.
  -Hisse fiyatları yükselirken, tahvil fiyatları düşer.
  -Enflasyondan arındırılmış fiyat / kazanç rasyosuna bakmadan hisse senedi alımı veya satımı için karar vermeyin.
  -Yüksek dalga, bütün gemileri daha yükseğe kaldırır.
  -Geçmişteki performans, gelecekteki kazancın garantisi değildir.
  -Fakir birinin vereceği tavsiye ile yatırımlarını yönlendirme.
  -İyi bir portföy sık pozisyon değiştirmeyi gerektirmez.
  -Kağıt üzerindeki zarar, gerçek zarara dönüşmedikçe zarar değildir.
  -”Fiyat / kazanç” rasyosu hisseler için tek tek faydalı olsa da, piyasanın tümü için geçerli olmaz.
  -Hiçbir ağaç cennete kadar uzamaz. Kazancın da bir sonu vardır.
  -Cuma günleri portföyünüzle oynamayın. Bütün hafta sonunuzu berbat edebilirsiniz.
  -Fonlar, tek tek alınan hisse senetlerinden daha güvenlidir.
  -Kazanmadığınız parayla yatırım yapmayın.
  -Eğer bu trend sürmez diyorsanız, bu trend sürmeyecek demektir

  Spekülatör Nedir?
  Menkul kıymetleri ucuz bir fiyatla alıp daha ileri bir tarihte, alış fiyatından daha yüksek fiyatla satmayı hedefleyen kişidir. Spekülatör, en ucuz olduğunu düşündüğü anda menkul kıymetleri satın alır ve zirveye ulaştığını düşündüğü zaman satar. Alış fiyatı satış fiyatından küçükse spekülatör kar eder. Alış fiyatı satış fiyatından yüksekse (alınan şey alındığı fiyattan daha ucuza satılmışsa) spekülatör zarar eder. Bu açıklamadan anlaşılabileceği gibi spekülatör, bilgisine ve bilgiyi değerlendirebilme yeteneğine güvenerek risk üstlenen kişidir.Sıkça duyduğumuz spekülasyon terimi çoğu durumda yanlış kullanılmaktadır. Spekülasyon bir suç değildir. Aksine borsalar ve piyasaların varlık sebepleri insanları spekülatör olmaya davet ederek ve onları bu yönde teşvik ederek, her menkul kıymetin hak ettiği fiyata (ya da değere) ulaşmasını sağlamaktır.

  Manipülatör Nedir?
  SPK tarafından yayınlanmış “Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon” adlı yayında iki tanımlama vardır:
  1-Manipülasyon: İnsanları kandırarak bir menkul kıymeti almaya veya satmaya sevk etmeye veya menkul kıymetin fiyatını yapay bir seviyede tutmaya yönelik davranışlardır.
  2-Manipülasyon: Menkul kıymet piyasalarında arz ve talebin serbest bir şekilde karşı karşıya gelerek fiyatları belirlemesine yönelik sürecin kasıtlı olarak engellenmesidir.
  Bu terimde spekülatör terimi ile karıştırılmaktadır ve spekülasyonun aksine manipülasyon bir suçtur.

  Manipülasyon Türleri
  1-İşlem Bazlı Manipülasyon
  Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. maddesinin (A-2) bendine göre;

  İşlem bazlı manipülasyon; yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, artırmak veya azaltmak amacıyla alım ve satımının yapılmasıdır.

  Aynı madde hükmüne göre işlem bazlı manipülasyon yapanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

  2-Bilgi Bazlı Manipülasyon
  Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. maddesinin (A-3) bendine göre;

  Bilgi bazlı manipülasyon; sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verilmesi, haber yayılması, yorum yapılması ya da açıklamakla yükümlü olunan bilgilerin açıklanmamasıdır.

  Aynı madde hükmüne göre işlem bazlı manipülasyon yapanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ağır para cezası ile cezalandırılırlar.


  Borsanın en önemli aktörleri kuzular ve kurtlardır. Kuzular genelde doğaları gereği sürü psikolojisi ile hakeket etmelerinden dolayı, manipülatör adı verilen kurtların kucağına düşürler. Kuzuları kurtlara karşı korumak Ankara’da SPK’ya, kollamak ve aralarını bulmak ise İstanbul’da Borsa va Takasbank’a kalıyor. Bazı aracı kurumlar ise kuzularını otlatmaya çıkaran ve onları koruması beklenen çobanlara benziyor. Ancak kuzular, hem çoban hem de kurtlar tarafından telef edilebiliyor. İstinye’deki sis bazen öyle yoğunlaşıyor ki; kuzuya saldıran kurt mu, kuzu mu yoksa çoban mı belli olmuyor

   

   

  573 views

  Be Sociable, Share!
  Facebook Butonunu Tiklayin Begenin Haberler Gelsin
  Enter Google AdSense Code Here Yeni Sayfa 1
  TUM HABERLER --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...290...360  Sonraki->

  Yorumlar

  
  1 Yorum yapılmış "Borsa Nedir Nasıl işlem yapılır"

  1. borsa nedir demişki 12 Haziran 15 17:57 

   Bu borsa nedir bir türlü anlayamadım açıkçası. Hep karışık geliyor bana.. Çok istiyorum borsa oynamak ama okuyorum okuyorum bir türlü pratiğe geçemiyorum. Tavsiyeniz var mı acaba?

  Yorumlarinizda resminizin gozukmesi icin, gravatar a abone olun!

       
             

  |

   

  Alexa Rank

  Sitedeki haberler Ekonomistim.com a Aittir.Sitemizi belirterek - Kaynak Gostererek kullanabilirsiniz.. Sitemizde Yapilan Yorumlar Aciklama Niteligindedir.,Sitemizde bulunan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatiirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti; araci kurumlarla yapilacak anlasmalar cercevesinde yatirim danismanligi firmalari tarafindan sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel goruslerini icermektedir. Sadece Sitemizde bulunan yorum ve bilgilerle yatirim karari verilmesi piyasa sartlarinin esnekligi , Ekonomilerin Sosyal siyasal tum etkilere acik olmasi yatirimlarizda zarar etmenize neden olabilir.Bilgiler Kisisel gorus ve tahminler icerir.Sadece bu bilgilerle yatirim yapilmasi tavsiye edilmemektedir .Borsa-Ekonomi    Yorumlari Kesinlik icermemektedir.!! 

            Ekonomistim.com 2005 Istanbul-Turkey (BERSA Bilisim ve Ekonomi Hizmetleri)

                                             Copyright � 2005*2011 | WEBMASTER | | EKONOMiSTiM Turkiye | EKONOMiSTiM.COM