Giriş: GÜNEY KORE
Güney Kore'nin Geçmişi:

Kore’nin tarihi, Dangun tarafından efsanevi Gojoseon’un MÖ 2333’te kurulmasıyla başlar. MÖ 2.yüzyılda Çin yazı sistemini benimsemesi ve 4. yüzyılda Budizm’in ülkeye gelmesi Üç Kore Krallığı’nın (Goguryeo, Baekje, Silla)üstünde büyük etkileri olmuştur.

Üç krallığın Silla çatısı altında birleşmesi ile 19. yüzyıla kadar Kore tek bir yönetim tarafından idare edildi ve politik ve kültürel bağımsızlığını sürdürdü. Joseon Hanedanlığı’nın ikinci bölümüne rağmen Kore’nin izolasyon politikası ona ‘Münzevi Krallık’ adını kazandırdı. 19. yüzyıla kadar süren Avrupa’nın ve Japonya’nın koloni haline getirme hedefi 1910’da Japonya’nın Kore’yi işgal etmesiyle gerçekleşti. Japonlar II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Kore’de kaldılar. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kore Yarımadasının güneyinde Kore Cumhuriyeti kuruldu. Adanın kuzeyinde ise Komünist rejim hâkimdi. 1950 ve 1953 yıllarındaki Kore Savaşlarında Birleşik Devletler ve Birleşmiş Milletler birlikleri Güney Kore’yi Çin ve Sovyet Birliği tarafından desteklenen Kuzey Kore’nin saldırılarından korumaya çalıştılar. 1953’te ateşkes imzalandı ve adanın ikiye ayrılması kararlaştırıldı. Bu dönemden sonra ekonomik gelişmeler sayesinde Güney Kore’nin kişi başına düşen GSYİH’si Kuzey Kore’ninkinden 14 kat daha fazla oldu. 37 yıl süren askeri hâkimiyetten sonra 1993’te Kım Young-Sam sivil başkan seçildi.

Coğrafya  
Güney Kore'nin

Konumu:

Doğu Asya’daki ülkenin güney kesiminin Japon Denizi ve Sarı deniz’e kıyısı bulunmaktadır.
Güney Kore'nin Coğrafi Koordinatları: 37 00 K, 127 30 D
Güney Kore'nin Harita dizini: Asya
Güney Kore'nin Yüzölçümü: toplam: 98,480 km²

toprak: 98,190 km²

su: 290 km²

Güney Kore Yüz ölçüm karşılaştırma: Yüzölçümü; Indiana’dan biraz büyüktür..
Güney Kore'nin

Kara sınırları:

Toplam: 238 km.

Sınır Komşuları: Kuzey Kore 238 km

Güney Kore'nin Kıyı boyu: 2,413 km
Güney Kore'nin Deniz hakları: kıtasal deniz: 12 nm; Kore Boğazı’nda 3 nm ile 12 nm arasında değişir.

yakınsal bölge: 24 nm

özel ekonomik bölge: 200 nm

kıtasal şelf: belirlenmemiş

Güney Kore'de İklim: Ülkede ılıman iklim görülmektedir. Yazlarda kışlardakinden daha fazla yağmur yağışı alır.
Güney Kore'de Zemin: Genellikle tepeler ve dağlar geniş yer kaplar. Batı ve güney kıyısında ovalar yer almaktadır.
Güney Kore'nin Rakım uç değerleri: En alçak noktası: Japon Denizi 115 m

En yüksek noktası: Halla-san 1,950 m

Güney Kore'nin Doğal Kaynakları: Kömür, tungsten, grafit, kurşun, su gücü potansiyeli
Güney Kore'nin Toprak kullanımı: Tarım alanı: % 16.58

Sürekli tarım ürünleri: % 2.01

Diğer: % 81.41 (2005)

Güney Kore'de Sulanan arazi: 8,780 km² (2003)
Güney Kore'de Doğal afetler: Bazen meydana gelen tayfunlar, etkisi yüksek rüzgâr ve seller getirir. Güneybatı’da ise düşük seviyeli sismik aktiviteler meydana gelir.
Güney Kore'nin Çevre – bugünkü sorunları: Büyük şehirlerde hava kirliliği, asit yağmurları, lağımın ve endüstriyel atıkların suya karışması sonucunda su kirliliği, sürüklenen ağ balıkçılığı
Güney Kore Çevre – uluslar arası anlaşmalar: Gruplar: Antarktik-Çevresel Protokol, Antarktik-Deniz Yaşamı Kaynakları, Antarktik Antlaşması, Biyofarklılık, İklim Değişikliği, İklim değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme, Tehlikedeki Türler, Çevresel Modifikasyon, Tehlikeli Atıklar, Deniz Kanunu, Deniz İkmali, Ozon Tabakasının Korunması, Gemi Kirliliği, Tropikal Kereste–83, Tropikal Kereste–94, Sulak Alanlar, Balina Avcılığı

İmzalanmış ama onaylanmamış: Belirtilen antlaşmalardan hiçbiri

Güney Kore

Coğrafya - not:

Kore Boğazı’nda stratejik öneme sahiptir.
Halk  
Güney Kore'nin Nüfusu: 49,044,790 kişi (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: % 18.3 ( erkek 4,714,103/ kadın 4,262,873)

15-64 yaş: % 72.1 ( erkek 18,004,719/ kadın 17,346,594)

65 yaş ve üstü: % 9.6 ( erkek 1,921,803/ kadın 2,794,698) (2007 tahmini.)

Güney Kore'de Ortalama yaş: Toplam: 35.8 yaş

Erkek: 34.8 yaş

Kadın: 36.8 yaş (2007 tahmini)

Güney Kore'de Nüfus artış oranı: % 0.394 (2007 tahmini)
Güney Kore'de Doğum oranı: 9.93 doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)
Güney Kore'de Ölüm oranı: 5.99 ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)
Güney Kore'de Net göç oranı: 0 göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)
Güney Kore'de Cinsiyet oranı: Doğumda: 1.08 erkek/kadın

15 yaş altı: 1.106 erkek/kadın

15-64yaş arası: 1.038 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 0.688 erkek/kadın

Toplam Nüfus: 1.01 erkek/kadın (2007 tahmini)

Güney Kore'de Bebek ölüm oranı: Toplam: 1000 canlı doğumda 6.05 ölüm

Erkek: 1000 canlı doğumda 6.43 ölüm

Kadın: 1000 canlı doğumda 5.64 ölüm (2007 tahmini)

Güney Kore'de Ortalama yaşam süresi: Toplam nüfus: 77.23 yaş

Erkek: 73.81 yaş

Kadın: 80.93 yaş (2007 tahmini)

Güney Kore'de Doğurganlık oranı: 1.28 çocuk/kadın (2007 tahmini)
Güney Kore'de Uyruk: İsim: Koreli (tekil veya çoğul)

Sıfat: Koreli

Güney Kore'de Etnik gruplar: 20.000 Çinli hariç; ülke tek bir gruptan oluşmaktadır.
Güney Kore'de Dinler: % 26.3 Hıristiyan (% 19.7 Protestan ve % 6.6 Roma Katolik), % 23.2 Budist, % 1.3 diğerleri veya bilinmiyor, % 49.3 hiçbiri (1995 nüfus sayımı)
Güney Kore'de Diller: Korece ve İngilizce
Güney Kore'de Okuryazarlık oranı: Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup yazabilir.

Toplam Nüfus: % 97.9

Erkek: % 99.2

Kadın: % 96.6 (2003 tahmini)

Yönetim  
Güney Kore'nin

Ülke adı:

Kabul Edilen Uzun Biçimi: Kore Cumhuriyeti

Kabul Edilen Kısa Biçimi: Güney Kore

Mahalli uzun biçimi: Taehan-min'guk

Mahalli kısa biçimi: Han'guk

Güney Kore'nin Bağımlılık durumu:  
Güney Kore'nin Yönetim biçimi: Ülkede yönetim biçimi cumhuriyettir.
Güney Kore'nin Başkenti: İsim: Seul

Coğrafi koordinatları: 37 34 K, 127 00 D

Zaman farkı: UTC+9 (Standart zaman boyunca Washington DC’den 14 saat ileri)

Güney Kore'nin İdari bölgeleri: 9 bölge ve 2 metropoliten şehir bulunmaktadır.

Bölgeler; Cheju-do, Cholla-bukto (North Cholla), Cholla-namdo (South Cholla), Ch'ungch'ong-bukto (North Ch'ungch'ong), Ch'ungch'ong-namdo (South Ch'ungch'ong), Kangwon-do, Kyonggi-do, Kyongsang-bukto (North Kyongsang), Kyongsang-namdo (South Kyongsang)

Metropoliten şehirler; Inch'on-gwangyoksi (Inch'on), Kwangju-gwangyoksi (Kwangju), Pusan-gwangyoksi (Pusan), Soul-t'ukpyolsi (Seoul), Taegu-gwangyoksi (Taegu), Taejon-gwangyoksi (Taejon), Ulsan-gwangyoksi (Ulsan)

Güney Kore'de Bağımsızlık: 15 Ağustos 1945 (Japonya’dan ayrılması)
Güney Kore'nin Milli Bayramı: Kuruluş Günü – 15 Ağustos(1945)
Güney Kore Anayasası: 17Temmuz 1948’de hazırlandı. Dokuz kez düzeltildi veya yeniden yazıldı. Şu anki anayasa 29 Kasım 1987’de onaylandı.
Güney Kore'de Kanun sistemi: Avrupa medeni hukuk sisteminin, Anglo-Amerikan hukukunun ve klasik Çin düşüncesinin elementlerini birleştirir.
Güney Kore'de Oy hakkı: 18 yaş; evrensel
Güney Kore'nin Katıldığı uluslar arası örgütler: AfDB, APEC, APT, ARF, AsDB, ASEAN (diyalog ortağı), Avustralya Grubu, BIS, CP, EAS, EBRD, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, LAIA, MIGA, NEA, NSG, OAS (gözlemci), OECD, ONUB, OPCW, OSCE (ortak), PCA, PIF (ortak), SAARC (gözlemci), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Güney Kore'nin Bayrak şekli: Üstte kırmızı ve altta mavi olmak üzere yin-yang sembolü ve bunun etrafında beyaz zeminin her köşesinde siyah farklı trigramlar bulunmaktadır.
Ekonomi  
Güney Kore'nde Ekonomiye genel bakış:
1960’tan beri ülkenin kişi başına düşen GSYİH’si oldukça büyüdü. Bundan 40 yıl önce ülkenin GSYİH’si Afrika ülkelerinin seviyelerindeydi. 2004’te Güney Kore, dünya ekonomilerinin trilyon dolarlık kulübüne üye oldu. Güney Kore’nin bu ekonomik çıkışı yakalamasında devletlerarasındaki yakın ilişkiler, güçlü iş gücü kaynağı, ithalat sınırlamaları ve özel endüstrilerin mali yardımlarının etkisi büyüktür. 1997 ve 1999 yılları arasında yaşanan Asya mali krizi Güney Kore’nin gelişim modelinde uzun süren aksamalara yol açtı. Bu dönmede yüksek miktar dış borçlanmalar oldu ve ülke ekonomisi istikrarını kaybetti. Ülke ekonomisi kendini toparlamaya çalışsa da 2001’de küresel mali kriz sebebiyle ihracat oranları düştü.

Güney Kore ekonomisi; orta seviyedeki enflasyon, düşük işsizlik oranı, ihracat fazlalığı ve gelir dağılımının dengeli olmasından olumlu yönde etkilenmektedir.

Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):
1.196 trilyon $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
897.4 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
% 4.8 (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
24,500 $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
Tarım: % 3

Endüstri: % 45

Hizmet: % 52 (2006 tahmini)

İş gücü:
23.77 milyon kişi (31 Aralık 2006 tahmini)
İş gücü- iş alanlarına göre:
Tarım: % 6.4

Endüstri: % 26.4

Hizmet: % 67.2 (2006 tahmini)

İşsizlik oranı:
% 3.3 (2006 tahmini)
Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:
% 15 (2003 tahmini).
Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
En az: % 10: % 2.9

En fazla: % 10: % 25 (1992)

Enflasyon oranı (tüketici fiyatları): % 2.2 (2006 tahmini)
Güney Kore Bütçesi: Gelirler: 200 milyar $

Giderler: 201 milyar $, mevcut olmayan sermaye giderleri dâhil.

(2006 tahmini)

Güney Kore'nde Tarım – Ürünleri: Pirinç, kök ürünler, arpa, sebze, meyve, sığır, domuz, tavuk, süt, yumurta, balık
Sanayiler: Elektronik ürünler, telekomünikasyon malzemeleri, otomobil ürünleri, kimyasallar, gemi yapımı, çelik
Güney Kore'nin Endüstriyel üretimin gelişme hızı: % 8 (2006 tahmini)
Güney Kore’nin Elektrik üretimi: 345.2 milyar kWh (2004)
Güney Kore'nin Elektrik tüketimi: 321 milyar kWh (2004)
Güney Kore'nin Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Güney Kore'nin Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Güney Kore'nin Petrol üretimi: 7,378 bbl/gün (2004 tahmini)
Güney Kore'nin Petrol tüketimi: 2.149 milyon bbl /gün (2004 tahmini)
Güney Kore'nin Petrol ihracatı: 645,200 bbl /gün (2001)
Güney Kore'nin Petrol ithalatı: 2.263 milyon bbl/ gün (2001)
Güney Kore'nin Doğal gaz üretimi: 0 cu m (2004 tahmini)
Güney Kore'nin Doğal gaz tüketimi: 27.84 milyar cu m (2004 tahmini)
Güney Kore’de İhracat: 326milyar $ f.o.b. (2006 tahmini)
Güney Kore'de İhracat malları: Yarı iletkenler, kablosuz telekomünikasyon malzemeleri, motorlu taşıtlar, bilgisayarlar, çelik, petrokimyasallar, gemi
Güney Kore'de İhracat ortakları: Çin % 21.8, Birleşik Devletler % 14.6, Japonya % 8.5, Hong Kong % 5.5 (2005)
Güney Kore'de İthalat: 309.3 milyar $ f.o.b (2006 tahmini)
Güney Kore'de İthalat malları: Makine, elektronikler ve elektronik malzemeler, petrol, çelik, taşımacılık malzemeleri, organik kimyasallar, plastikler
İthalat ortakları: Japonya % 18.5, Çin % 14.8, Birleşik Devletler % 11.8, Suudi Arabistan % 6.2 (2005)
Güney Kore Dış borç: 249.4 milyar $ (30 Eylül 2006 tahmini)
Güney Kore Ekonomik yardım - alıcı ODA, 744 milyon $ (2005)
Güney Kore'nin Para birimi (kod): Güney Kore vonu
Döviz kurları: Güney Kore vonunun Amerikan Dolarına oranı: 955.3 (2006), 1,024.1 (2005), 1,145.3 (2004), 1,191.6 (2003), 1,251.1 (2002)
Güney Kore'de Mali yıl: Takvim yılı
İletişim  
Güney Kore'de Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar: 23.745 milyon (2005)
Güney Kore’de Telefonlar – cep telefonu: 38.342 milyon (2005)
Güney Kore'de Telefon sistemi: Genel Değerlendirme: Yerel ve uluslar arası hizmet mükemmel

Yerel: Mevcut değil

Uluslar arası: Ülke kodu 82, fiber optik denizaltı kabloları – 1 Kore-Rusya-Japonya, 1 Kore-Japonya-Hong Kong, 3 Kore-Japonya-Çin, 1 Kore-Japonya-Çin-Avrupa, 1 Kore-Japonya-Çin-Birleşik Devletler-Tayvan, 1 Kore-Japonya-Çin, 1 Kore-Japonya-Hong Kong-Tayvan, 1 Kore-Japonya, uydu dünya istasyonları – 3 Intelsat (1 Pasifik ve 2 Hint Okyanusu) ve 3 Inmarsat (1 Pasifik ve 2 Hint Okyanusu

Güney Kore'de Radyo yayın istasyonları: AM 61, FM 150, kısa dalga 2 (2000)
Güney Kore'de Televizyon yayın istasyonları: 43 (ek olarak 59 kablo operatörü ve 190 röle kablo operatörü) (2005)
Internet ülke kodu: .kr
Güney Kore İnternet sahibi: 5.434 milyon (2006)
Internet kullanıcıları: 33.9 milyon (2005)
Taşımacılık  
Güney Kore'de Hava alanları: 107 (2006)
Döşeli pistleri (asfalt) olan hava alanları: Toplam: 69
3,047 m' den fazla: 3

2,438’den 3,047 m ’e: 21

1,524’den 2,437 m 'e: 14

914’den 1,523 m’ e: 11

914 m altı: 20 (2006)

Döşenmemiş pistli (asfalt olmayan) hava alanları: Toplam: 38

914’den 1,523 m’ e: 3

914 m altı: 35 (2006)

Karayolları: Toplam: 100,279 km

Asfaltlanmış: 87,032 km ( 3.060 km lik ekspres yolu da kapsar.)

Asfaltlanmamış: 13,247 km (2004)

Güney Kore’deki Limanlar ve terminaller: Inch'on, Masan, P'ohang, Pusan, Ulsan
Askerlik  
Güney Kore Kuvvet Komutanlıkları: Ordu, Donanma, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri, Deniz Birlikleri, Ulusal Deniz Polisi (kıyı güvenlik) (2006)
Askeri görev yaşı ve zorunluluk: 20 ve 30 yaşları arasındakiler zorunlu olarak askerlik hizmeti yaparlar. Zorunlu askerlik hizmeti 24 – 28 aydır. Askeri kola göre 18 yaşındakiler de gönüllü olarak askerlik hizmeti yapabilir. Yaklaşık 4,000 kadın askeri görevlerde yer almaktadır