İngiltere ekonomisi

İngiltere ekonomisi dünyanın en büyük dördüncü ekonomisidir. Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olan ülke, dış ticaretinin önemli bir kısmını AET ve ABD ile yapar. İngiltere 60 milyon’un üzerinde bir nüfusa, 2003 yılı verilerine göre 1.666 milyar $’lık bir milli gelire sahiptir.

Yabancı yatırımcılara dünyanın en cazip vergi politikalarından birini uygulayan İngiltere, doğrudan yapılan yabancı yatırımları sıralamasında dünya ikincisidir. Ortalama 30 milyon işgücü nüfusa sahip İngiltere’de işgücü maliyetleri AB ülkelerine göre düşüktür. Enflasyon oranı ve işsizlik oranı da AB ülkeleri ortalamasına göre düşüktür.

Denizcilik İngiltere’nin tarihinde olduğe gibi günümüz modern yaşamında da önemli yer tutar. Dünyada en geniş deniz ticaret filolarından birine sahiptir. İngilter deniz ticaret filou dünyadaki gemilerin % 10’una sahiptir. Aynı zamanda balıkçılık sanayi uluslararası arenada önemli bir yere sahiptir.

Uluslararsı ticarette 5’inci sırada olan İngiltere’nin 2000 yılında ihracatı 1 186 milyar Sterline, ithalatı da 220,3 Sterline yükselmiştir.Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı 7. ülkedir. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 10 Milyar dolar civarındadır.

İngiltere olarak bilinen Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşmaktadır. Kuzey İrlanda dışındaki diğer üç ülke Britanya’yı oluşturur. Bu ülkelerin birbirinden bağımsız yerel yönetim sistemleri vardır. Her ülkenin başkenti olmakla birlikte İngiltere’nin ve Birleşik Krallığın başkenti Londra’dır. Birleşik Krallığın nüfusu 60 milyon dolayındadır. Kilometre kareye 235 kişi ile dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir.Avrupa’nın önde gelen finans merkezlerinde biri olan İngiltere, Dünya’nın istikrarlı ve büyük ekonomilerinden birine sahiptir. Endüstriyel Devrim’in doğduğu yer olan İngiltere, gelişmiş sanayisinin ve yüksek  verime sahip tarımıyla da dikkati çekmektedir. Uluslararası eğitim Britanya’ya her yıl 10 milyar Sterlin’in üzerinde olduğu tahmin edilen ihracat girdisi sağlamaktadır..

İngiltere sağlık sistemi AB ülkelerine göre iyi durumda değildir. Her ne kadar sağlık hizmetlerine önemli miktarda bütçe ayrılsa da ülkenin doktor açığı bulunmaktadır. Hatta doktorların öenmli bir kısmı Avrupa ülkelerinden transfer edilmiştir. Acil müdahaleler ücretsizdir

İngiltere’de yazları serin kışları ılık olur. Ülkenin güney bölgeleri kuzeye göre daha sıcaktır. Kışın özellikle kuzeyinde kar yağışı beklenebilir. Yıl boyunca ülke genelinde genellikle yağmur yağışı görülür. Güneş, Mayıs ve Haziran aylarında en çok, Aralık’ta ise en az görülmektedir. Temmuz ayında hava ılık ve sislidir. Yaz aylarında ortalama sıcaklık 17 C° civarındadır. Kışın aylarında ise bu 6° kadar düşer.

Birleşik Krallığı oluşturan her ülkenin kendine ait sportif yapılanması ve milli takılmarı vardır. İngiltere'de 25 binin üzerinde spor kulubü bulunur. İngiltere'de gündemi en çok işgal eden spor futboldur. 70 bine yakın futbol takımı ülke futboluna katkı sağlamaktadır. Ülkemizin aksine futbol karşılaşmaları kültürel bir faliyet olarak düşünülür. İngiltere'nin, futbolun vatanı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, polo, rugby, hokey, kriket, golf, badmington sporları da bu ülkede doğmuştur